ASoft w informatyce

Firmę ASoft Systemy Informatyczne powołaliśmy w roku 1994. Od początku działania tworzymy i rozwijamy oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwami. Pracujemy w bezpośrednim kontakcie z naszymi wieloletnimi klientami.

Projektujemy, programujemy i wdrażamy autorskie programy komputerowe. Dostosowujemy nasze produkty do potrzeb klientów.

Jesteśmy twórcą i wyłącznym właścicielem praw autorskich do programów komputerowych z rodziny ASoft System. Tworzymy oprogramowanie w oparciu o nowoczesne i sprawdzone technologie.

Stabilność dla nas i dla klientów

O stabilności firmy ASoft świadczy fakt, że od roku 1994 nieprzerwanie działamy w dziedzinie oprogramowania dla biznesu. Firma jest niezależna, ma uregulowane zobowiązania, nie korzysta z kredytów.

Dobre relacje

Chcemy być ważnym dostawcą oprogramowania dla nowoczesnych firm niezależnie od ich wielkości. W tym celu wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie, wiedzę i pasję zawodową.

Współpraca i rozwój

Na co dzień kontaktujemy się z menadżerami różnych firm – użytkownikami naszych programów komputerowych. Współpracujemy z firmą konsultingową doradzającą w sprawach zarządzania. Utrzymujemy stałe kontakty z biurem księgowo – rachunkowym korzystającym od lat z naszego oprogramowania. Nawiązujemy współpracę z informatykami do spraw wdrożeń.

Doświadczenie procentuje

Wieloletnie doświadczenie przy tworzeniu oprogramowania i realizacji projektów z organizacji zarządzania pozwoliły zebrać praktyczną wiedzę. Urzeczywistnieniem tych doświadczeń są produkty – oprogramowanie i oferowane usługi.