ERP Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa ( ERP - Enterprise Resource Planning ) należy do podstawowych funkcji oprogramowania ASoft. Poszczególne moduły są w pełni zintegrowane. Służą do wspomagania zarządzania działań wykonywanych w przedsiębiorstwie na różnych szczeblach. Najważniejsze obszary wdrożonych i działających systemów ERP w oparciu o ASoft System, to:

  • Magazynowanie
  • Zarządzanie zapasami
  • Śledzenie realizowanych dostaw
  • Planowanie pracy serwisu
  • Zarządzanie zamówieniami klientów
  • Sprzedaż
  • Kontakty z klientami, zintegrowany CRM
  • Rozliczenia operacyjne, wspomaganie rejestracji wyciągów bankowych
  • Księgowość, automatyczne księgowanie
  • Finanse, analizy typowe i aparat do budowania własnych