Produkty

CRM

Zobacz także

CRM

Pakiet opcji i funkcji do zarządzania relacjami z klientami. Może być zastosowany do realizacji zasad CRM wprowadzanych w firmie. Jest w pełni zintegrowany z pozostałymi składnikami Systemu ASoft. Odpowiednie funkcje pojawiają się między innymi we wszystkich opcjach do obsługi klienta.

Charakterystyka

  • Rejestracja zdarzeń z klientami – do zapisywania wykonanych kontaktów i planowania następnych.
  • Ankietowanie – kreator ankiet zintegrowany z rejestracją w bazie zdarzeń.
  • Okazje handlowe – do rejestrowania zapytań ofertowych i kierowania przebiegiem obsługi.
  • Grupy docelowe – do automatycznego generowania list klientów spełniających zadane warunki.
  • Akcje marketingowe – do planowania i realizacji zdarzeń na grupach docelowych.
  • Analizy zapisów zarejestrowanych w opcjach pakietu.
  • Łatwa nawigacja umożliwia szybkie przechodzenie pomiędzy powiązanymi zapisami.

Programy lojalnościowe

Zbiór opcji i funkcji służy do realizacji programów lojalnościowych polegających na przyznawaniu punktów za transakcje. Zawiera rejestr kart klientów i rejestr punktów. Umożliwia definiowanie różnych typów kart i określanie zasad naliczania i rozliczania punktów. System naliczania i rozliczania jest zintegrowany z opcjami obsługi klienta.

CRM-1 Rejestracja zdarzeń

Opcja startowa zalecana przy wprowadzaniu do organizacji firmy zasad zarządzania relacjami z klientami. Zawiera podstawowe zestawy danych do rejestracji zdarzeń takich, jak przedstawienia oferty, spotkanie w sprawie transakcji, wysłanie materiałów reklamowych, rozmowa.