Produkty

Kasa Bank

Zobacz także

Kasa Bank

Program przeznaczony jest do ewidencji transakcji pieniężnych w kasach i na kontach bankowych. Zawiera opcje do monitorowania płatności i rozliczeń z kontrahentami. Pozwala na połączenie z bankowością elektroniczną. Jest w pełni zintegrowany z pozostałymi składnikami Systemu ASoft.

Charakterystyka

  • Raporty kasowe, bankowe, kart płatniczych i inne.
  • Jednoczesna obsługa wielu miejsc płatności (kasy, rachunki bankowe).
  • Dowody wpłaty i wypłaty.
  • Kontrolowanie rozliczeń z klientami i dostawcami.
  • Współpraca z opcjami: pro forma, fakturowanie, zamówienia z różnych modułów systemu.
  • Pobieranie wyciągów z interfejsów bankowych. Obsługa formatów: PRGSTA Citibank. Istnieje możliwość zamówienia obsługi innych formatów.
  • Wbudowany system raportowania umożliwia tworzenie własnych raportów.

Monitorowanie rozliczeń

Raport rozliczeń z podziałem na okresy. Przydatny do oceny stanu rozliczeń z Klientami i dostawcami oraz przy pracach windykacyjnych. Łatwa nawigacja umożliwia szybkie przechodzenie pomiędzy powiązanymi zapisami, na przykład od sumy zadłużenia do dokumentów źródłowych.

Masowe płatności

Wspiera bankowe systemy obsługi masowych płatności. Generuje indywidualne numery rachunku bankowego do obsługi klientów. Rozpoznaje kontrahenta przy pobieraniu wyciągu bankowego.