Produkty

Hurtownia danych

Zobacz także

Hurtownia danych

System ASoft zawiera rozwiązania przeznaczone do gromadzenia i analiz dużych ilości danych. Dane mogą pochodzić z systemu i źródeł zewnętrznych. Po standaryzacji dane trafiają do przygotowanych struktur. Odpowiednie oprogramowanie zawarte w systemie umożliwia dokonywanie analiz wielowymiarowych, korzystanie z gotowych i tworzenie własnych raportów. Rozwiązanie jest zintegrowane z pozostałymi składnikami Systemu ASoft.

Charakterystyka

  • Gotowe tabele specjalizowane do różnych typów dokumentów.
  • Analizy wielowymiarowe gotowe do wykorzystania.
  • Możliwość dostosowania struktur i reguł analiz do potrzeb użytkownika.
  • Integracja z danymi systemu. Łatwa nawigacja do powiązanych informacji katalogowych i dokumentów.

Dokument uniwersalny

Opcja typu hurtownia danych. Przeznaczona do przechowywania historii spraw i wykonywania analiz. Umożliwia gromadzenie informacji z innych systemów. Dane systemu mogą być przenoszone do hurtowni wsadowo lub na bieżąco. Dostosowanie zewnętrznych plików importowych do struktur hurtowni wymaga wdrożenia (integracji).

Dowód magazynowy uniwersalny

Opcja typu hurtownia danych. Przeznaczona do przechowywania historii dowodów magazynowych i wykonywania analiz. Umożliwia gromadzenie informacji z innych systemów. Dostosowanie zewnętrznych plików importowych do struktur hurtowni wymaga wdrożenia (integracji).

Zamówienie uniwersalne

Opcja typu hurtownia danych. Przeznaczona do przechowywania historii zamówień i wykonywania analiz. Umożliwia gromadzenie informacji z innych systemów. Dostosowanie zewnętrznych plików importowych do struktur hurtowni wymaga wdrożenia (integracji).